تماس با ما

آدرس:  عظیمیه بلوار شریعتی

تلفن تماس: 35777000- 026

واحد برگزاری همایش و سمینار: 35777000- 026

بیان نظرات، پیشنهادات و شکایات: 35777000- 026