درباره ما

بسیار خرسنیدم که هم اکنون و پس از ۷ سال این تفکر و هدف متعالی به ثمر نشست و میتوانیم در کنار همشهریان عزیز لحظات و خاطرات خوبی را رقم بزنیم. زندگی به سبک مهراد را تجربه کنید.


درباره مهرادمال