وال‌مارکت
وال‌مارکت

فروشگاه های زنجیره ای وال مارکت ابتدای سال ۹۹ بر پایه صداقت و احترام به حقوق ذینفعان، رضایت مشتری و کیفیت خدمات و با هدف قرار گرفتن در رده سه سوپرمارکت زنجیره ای برتر ایران تحت حمایت گروه میهن تاسیس گردیده است. این شرکت بر پایه صداقت و اعتماد پایه گذاری شده و آموزش محور بودن از نکات مثبت آن است تا نیروهای خانواده وال مارکت بتوانند آینده روشن شغلی را برای خود در نظر گیرد.