ویرایش محتوا

مجتمع تجاری مهرادمال

بزرگترین مرکز تجاری،اداری و فرهنگی استان البرز

بسیار خرسندیم که ، این تفکر و هدف متعالی به ثمر نشست و می‌توانیم در کنار همشهریان عزیز لحظات و خاطرات خوبی را رقم بزنیم. زندگی به سبک مهراد را تجربه کنید

ویرایش محتوا

فودکورت مهرادمال

محیطی آرام و دلنشین، مطابق
با هر سلیقه ایی

ویرایش محتوا

باشگاه مشتریان مهرادمال

زندگی به سبک مهراد

ویرایش محتوا

سرای فرهنگ و هنر مهاراد

هنر را با دستانت لمس کن

برندهای مهراد

بزرگترین مرکز تجاری،اداری و فرهنگی استان البرز

لذت یک خرید، همراه با برنامه های فرهنگی هنری و همچنین یک وعده ی غذایی به همراه خانواده در کنار محیطی آرام و منظره ایی زیبا ، در 

مرکز تجاری،اداری و فرهنگی مهراد مال