مهرادمال

بزرگترین مرکز تجاری،فرهنگی و هنری استان البرز

لذت یک خرید، همراه با برنامه های فرهنگی هنری و همچنین یک وعده ی غذایی به همراه خانواده در کنار محیطی آرام و منظره ایی زیبا ، در 

مرکز تجاری، فرهنگی هنری مهراد مال